Agenten hoeven belediging niet te pikken

Geplaatst op: 09 februari 2016

In een aantal strafzaken hebben wij het verweer gevoerd dat agenten een groter incasseringsvermogen moeten hebben en dat daardoor niet iedere belediging strafrechtelijk vervolgd zou moeten worden. Hoewel dit verweer in de lagere rechtspraak nog eens is gehonoreerd en de verdachte om die reden is vrijgesproken ter zake belediging van de agenten, zien we in de jurisprudentie van de Hoge Raad dat deze opvatting toch niet juist is.

Lees meer >


Alleen rechtstreeks tegen persoon gerichte belediging is strafbaar

Geplaatst op: 09 februari 2016

In sommige strafzaken zien we dat een verdachte in het algemeen uitspraken doet als ’tering politie’ of ‘die kut wouten’. Wanneer dit algemeen blijft en de beledigende woorden niet specifiek tegen een of meerdere personen is gericht, kan de verdachte niet snel worden veroordeeld wegens belediging.

Alleen wanneer de tenlastelegging op die variant van belediging van de politie in z’n algemeenheid (mede) is toegesneden, kan een verdachte hiervoor worden vervolgd. Het is dus niet zo dat het beledigen van de politie ‘in z’n algemeenheid’ niet strafbaar is, maar het is echt afhankelijk van de vraag op welke wijze dit aan de verdachte ten laste is gelegd.

Lees meer >


Vrijspraak rapper bij belediging joden in raptekst

Geplaatst op: 18 december 2015

De rapper Imo werd in deze zaak vervolgd wegens belediging/discriminatie (art. 137c en e Sr.). Het gaat om belediging van:

  • homoseksuelen, wegens hun homoseksuele gerichtheid, door opzettelijk beledigend in die rap/songtekst de volgende woorden te gebruiken en/of de volgende woorden heeft uitgesproken in die videoclip op youtube: “Flikkers geef ik geen hand”; en/of
  • joden, wegens hun ras en/of hun godsdienst en/of levensovertuiging, door opzettelijk beledigend in die rap/songtekst de volgende woorden te gebruiken en/of de volgende woorden heeft uitgesproken in die videoclip op youtube: “Ik haat die fucking joden nog maar dan de nazi’s”;

Lees meer >


Schriftelijke belediging

Geplaatst op: 29 november 2015

Voor wat betreft de schriftelijke beledigingen moet u denken aan

  • publicaties op het internet
  • berichten via social media
  • beledigingen in brieven of e-mails

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden