Alleen rechtstreeks tegen persoon gerichte belediging is strafbaar

In sommige strafzaken zien we dat een verdachte in het algemeen uitspraken doet als ’tering politie’ of ‘die kut wouten’. Wanneer dit algemeen blijft en de beledigende woorden niet specifiek tegen een of meerdere personen is gericht, kan de verdachte niet snel worden veroordeeld wegens belediging.

Alleen wanneer de tenlastelegging op die variant van belediging van de politie in z’n algemeenheid (mede) is toegesneden, kan een verdachte hiervoor worden vervolgd. Het is dus niet zo dat het beledigen van de politie ‘in z’n algemeenheid’ niet strafbaar is, maar het is echt afhankelijk van de vraag op welke wijze dit aan de verdachte ten laste is gelegd.

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 14 augustus 2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BB7047

“Voor bewezenverklaring van belediging is vereist dat de eer of goede naam van de beledigde persoon wordt aangetast, hetgeen (onder meer) kan geschieden door aan diegene een voor hem of haar waarneembare, grievende mededeling te doen. Daarbij is het naar ’s hofs oordeel noodzakelijk dat er sprake is van rechtstreeks contact tussen belediger en beledigde.
In het proces-verbaal van aanhouding d.d. 10 september 2005 (nr. [–]) wordt door inspecteur van politie [naam inspecteur van politie] onder meer vermeld – zakelijk weergegeven – dat zij op genoemde datum hoorde dat de verdachte zijn vader belde, dat hij vervolgens tegen hem schreeuwde dat zijn broer door die ‘kanker’ politie was aangehouden en dat de verdachte even later schreeuwde: die ‘teringpolitie’.
Nu uit dat proces-verbaal niet blijkt dat de verdachte zich daarbij direct tot [die inspecteur van politie] heeft gericht (bijvoorbeeld door haar aan te kijken), gaat het hof ervan uit dat er geen sprake is geweest van rechtstreeks contact tussen de verdachte en [die inspecteur van politie]. Daarom kan niet worden bewezen dat de verdachte [die inspecteur van politie] mondeling heeft toegevoegd (cursivering hof) de woorden ‘teringpolitie’, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken.”

Hierna voegt het hof nog toe:

“Het hof overweegt nog dat het schreeuwen van ‘teringpolitie’ weliswaar ook in de vorm van een in het openbaar mondeling gedane uiting binnen de grenzen van de delictsomschrijving van artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht kan vallen, maar dat de tenlastelegging dan op die variant van belediging (mede) dient te zijn toegesneden.”

< Terug naar Meer informatie 'belediging'
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden