Pannenkoek is in de context niet beledigend

Pannenkoek is in de context van de zaak niet beledigend. Dat is de uitkomst van een strafzaak die heeft gediend bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch (parketnummer 20/000143-15; uitspraak op 24/2/2016, niet gepubliceerd). In deze zaak stond de verdachte terecht wegens belediging omdat hij tegen een agent had gezegd:

“Hou je van pannenkoeken? Nou je bent er zelf een”

De politierechter had de verdachte veroordeeld, maar het hof kwam tot een vrijspraak.

Opzet belediging ontbreekt

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch oordeelde als volgt:

“Het hof overweegt dat het woord pannenkoek op zich zelf geen beledigende strekking heeft. Uitlatingen die op zich zelf niet beledigend zijn, kunnen dat karakter evenwel krijgen op grond van de context waarin die uitingen zijn gebezigd. Naar het oordeel van het hof geeft de onderhavige context waarin de uiting is gedaan geen aanleiding om verdachtes woorden als beledigend aan te merken. Hierbij neemt het hof in aanmerking dat de verdachte zich niet bewust was van de aanwezigheid van buurtbewoners op gehoorafstand en dat evenmin aannemelijk is geworden dat verdachte erop uit was om de politieagent publiekelijk te beschimpen om hem in diens gezag aan te tasten. Het hof acht daarom niet bewezen dat de verdachte het opzet had op aantasting van de eer en goede naam van de politieagent.

Van belang is dat de verdachte op zitting heeft verklaard:

  • dat hij niet wist dat een buurtbewoner er vlakbij stond en dat die e.e.a. had gehoord
  • dat hij gewoon een grapje maakte om de stilte te doorbreken en dat hij het laatste woord wilde hebben

Pannenkoek beledigend?

De vrijspraak is dus met name gebaseerd op het ontbreken van opzet. Het hof laat in het midden of het gebruik van het woord pannenkoek in een andere context wel als beledigend kan worden aangemerkt. Ik vraag me dat af.

Van Dale geeft als betekenis voor pannenkoek onder andere:
“iemand die er niets van bakt”.

Als zodanig lijkt mij dit eerder een mening dan een beledigende uitlating, hoe vervelend het ook voor een ander kan zijn om deze opmerking te krijgen.

 

< Terug naar Meer informatie 'belediging'
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden