Agenten hoeven belediging niet te pikken

In een aantal strafzaken hebben wij het verweer gevoerd dat agenten een groter incasseringsvermogen moeten hebben en dat daardoor niet iedere belediging strafrechtelijk vervolgd zou moeten worden. Hoewel dit verweer in de lagere rechtspraak nog eens is gehonoreerd en de verdachte om die reden is vrijgesproken ter zake belediging van de agenten, zien we in de jurisprudentie van de Hoge Raad dat deze opvatting toch niet juist is.

Hoge Raad, 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9796: “De aan het middel ten grondslag liggende opvatting dat van een politieagent mag worden verwacht “dat deze in een gegeven situatie meer moet kunnen verdragen dan anderen, waar het eventueel beledigende uitlatingen betreft” vindt geen steun in het recht (vgl. HR 22 september 2009, LJN BI5623, NJ 2009, 466).”

< Terug naar Meer informatie 'belediging'
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden