Advocaat nodig bij TOM-zitting

Op zich zijn de straffen die bij een TOM-zitting opgelegd kunnen worden niet heel erg hoog (maximaal 120 uren werkstraf). Toch adviseren wij cliënten vaak wel om een advocaat mee te nemen naar een TOM-zitting. U zit immers tegenover de tegenpartij (de officier van justitie) zonder enige verdere rechtsbescherming. Bijstand van een advocaat tijdens een TOM-zitting heeft voor u veel voordelen:

  • De advocaat zal voor u het volledige strafdossier opvragen. Na ontvangst van het dossier zal de advocaat de stukken bestuderen en u adviseren over de beste verdedigingsstrategie. Samen met uw advocaat bespreekt u de verweren die u tijdens de TOM-zitting kunt voeren.
  • De advocaat zal u volledig voorbereiden op de TOM-zitting zodat u precies weet wat u kunt verwachten
  • De advocaat zal u tijdens de TOM-zitting bijstaan en aldaar ook namens u verweer voeren
  • U staat niet meer alleen tegenover de officier van justitie, maar krijgt professionele bijstand zodat u in staat bent voldoende tegenwicht te bieden
  • Wellicht kan hierdoor voorkomen worden dat u onnodig een taakstraf accepteert en daardoor ten onrechte een aantekening krijgt op uw strafblad.
  • Bij een sepot (= soort vrijspraak) krijgt u alle kosten van rechtsbijstand vergoed van de Staat. De bijstand van de advocaat is dan geheel gratis!

Pro deo advocaat

De advocaat kan u ook pro deo bijstaan. Wanneer uw inkomen en vermogen beneden de wettelijk vastgestelde grenzen ligt, komt u in aanmerking voor een pro deo advocaat. De advocaat vraagt dan een toevoeging aan bij de Staat. U betaalt hoogstens een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Aanmelden strafzaak

Indien u tijdens de TOM-zitting ook bijstand wenst van een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat kunt u de zaak gratis en geheel vrijblijvend aanmelden via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op de website. Binnen 24 uur zal de advocaat contact met u opnemen om de zaak te bespreken en afspraken te maken voor de verdere rechtsbijstand.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden