Vrijspraak smaad; geen ruchtbaarheid geven aan

Van smaad is geen sprake indien de verdachte niet de bedoeling had om ruchtbaarheid te geven aan iets. Dit volgt uit een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam, 24 oktober 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4385:

Oordeel rechter: geen ruchtbaarheid geven aan

De rechter spreekt de verdachte vrij van smaad omdat hij niet de bedoeling had om ruchtbaarheid te geven aan (..):

“Onder ‘ruchtbaarheid geven’ als bedoeld in artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht dient te worden verstaan ‘het ter kennis van het publiek brengen’. Met zodanig publiek is een bredere kring van betrekkelijk willekeurige derden bedoeld.

Het hof constateert dat de verdachte heeft verklaard dat hij de e-mail op aanraden van een leidinggevende bij het kinderdagverblijf naar het desbetreffende e-mailadres heeft gestuurd en dat hij in de veronderstelling was dat het e-mailadres slechts bij twee medewerksters in gebruik was. In het dossier zijn geen aanwijzingen te vinden dat het e-mailadres in gebruik was buiten de beperkte kring van deze medewerkers van het kinderdagverblijf. Daarmee kan niet gesproken worden van een bredere kring van betrekkelijk willekeurige derden.

Tegen deze achtergrond kan uit het enkele versturen van de e-mail naar het adres [mailadres] niet worden afgeleid dat de verdachte heeft gehandeld met het kennelijke doel aan de mededeling in de e-mail ruchtbaarheid te geven.

< Terug naar Meer informatie 'belediging'
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden