Verwensingen zoals krijg de kanker/tering/pleuris/hiv zijn ook beledigend.

Ook verwensingen zoals

  • krijg de kanker
  • krijg de pleuris
  • krijg de tering

zijn beledigend als aldus strafbaar in de zin van artikel 267 Sr. Dit is nog eens bevestigt in de conclusie van de A-G bij HR 8 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:386 (conclusie PG 22-12-15, ECLI:NL:PHR:2015:2708)

“Het komt mij voor dat de woorden “Duindam kan de kanker krijgen, de tering, de pleuris en De Bruijn-Lückers ook” op zichzelf beschouwd beledigend zijn in de zin van art. 266, eerste lid, Sr. In het bezigen van dergelijke termen ligt immers de strekking besloten om de genoemde raadsheren aan te randen in hun eer en goede naam en wel omdat in het toewensen van vreselijke ziekten besloten ligt dat degene die deze uitlatingen doet de ander minacht, geringschat en niet het leven waard. Daarmee is het beledigende karakter van deze woorden gegeven, zodat het hof niet gehouden was te bezien in welke context verdachte deze woorden in casu heeft gebruikt. Het feit dat de woorden kanker, tering en pleuris ook andere betekenissen hebben als medische benamingen voor bepaalde ziektes, doet hieraan niet af.

< Terug naar Meer informatie 'belediging'
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden