Straffen bij belediging

Voor u is het natuurlijk ook belangrijk om te weten wat voor soort straf u kunt verwachten bij een eventuele veroordeling wegens belediging. Daarom zullen wij ook bij dit onderwerp kort stilstaan.

Klachtdelict

Om te beginnen is het goed om te weten dat belediging een klachtdelict is. Dit betekent dat de officier van justitie alleen wegens belediging mag vervolgen wanneer naast de aangifte ook een formele klacht wordt ingediend waarin de officier van justitie wordt gevraagd om de verdachte te vervolgen. Alleen bij belediging van een ambtenaar in functie is een klacht niet vereist.

Voorlopige hechtenis

Belediging is een feit waarvoor GEEN voorlopige hechtenis is toegelaten. Dit betekent voor u dat u NIET in voorarrest kunt worden genomen. U kunt hooguit voor korte duur worden opgehouden voor verhoor. Bereid u wel goed voor op het verhoor en schakel desnoods de deskundige bijstand van een gespecialiseerde advocaat in.

Straf belediging

Belediging is een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een maximale gevangenisstraf van 3 maanden is gesteld. Dit betekent echter niet dat u ook echt (zo lang) gevangenisstraf krijgt. In de meeste gevallen zal er bij een veroordeling wegens belediging een geldboete worden opgelegd. Zeker wanneer het de eerste keer is dat u met justitie in aanraking komt, moet u rekening houden met een geldboete. Wanneer er sprake is van recidive (=herhaling) zal er eerder een werkstraf worden opgelegd, en bij meermalen recidive of bij een ernstige belediging een gevangenisstraf, maar vaak zal eerder nog een werkstraf voor belediging worden opgelegd.

In tabel:

  first offender   1x recidive* meermalen recidive*

Belediging

niet openbaar

GB € 150

5j

2j

GB € 225

Idem of TS 16 uur

Eis TS 24 uur of

GS 12 dgn ov

Belediging

openbaar

GB € 200

5j

2j

GB € 300

Idem of TS 24 uur

Eis TS 32 uur of

GS 16 dgn ov

Wet beperking taakstraf

Belediging is niet een feit dat uitdrukkelijk in artikel 22b Sr. wordt genoemd. Een werkstraf is daardoor wel mogelijk, maar bij recidive binnen een periode van 5 jaar geldt er een verbod voor het opleggen van een taakstraf. De rechter is dan gehouden om een geldboete of een (voorwaardelijke) gevangenisstraf op te leggen. Een gespecialiseerde advocaat kan u hier meer over vertellen en u ook bijstaan om toch via de mazen in de wet een gevangenisstraf te voorkomen.

Strafverzwarende factoren

Er zijn ook strafverzwarende factoren van belang voor de strafmaat:

  • Ernst van de belediging
  • Jegens ambtenaren of andere gezagsfunctionarissen (+200%)
  • Kwetsbare slachtoffers (w.o. huiselijk geweld) > gebruik de richtlijn huiselijk geweld!
  • Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)
  • Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld (+75%)
  • Agressie in het verkeer
  • Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)
  • Grote maatschappelijke impact of exceptionele gevolgen

Vordering benadeelde partij

Bij een feit als belediging kan de aangever zich als benadeelde partij in het strafgeding voegen, De benadeelde partij kan bijvoorbeeld immateriele schadevergoeding vorderen vanwege de aantasting in zijn eer en goede naam. Over het algemeen gaat het bij belediging niet om hele hoge bedragen, maar u moet er wel rekening mee houden.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden