Mondelinge belediging

De mondelinge bedreiging is de meest voorkomende bedreiging.Vaak gaat het om een uiting van boosheid of onvrede.

Emotie; onbeheerste uiting van woede

Mondelinge beledigingem vinden vaak in emotie plaats. Tijdens een ruzie wordt uit boosheid van alles tegen de ander geroepen, waaronder ook beledigende opmerkingen. De vraag is of in al die gevallen sprake is van een opzettelijke belediging, ook als iemand niet nadenkt en zich kort in zijn boosheid laat gaat. Soms kan met succes als verweer worden gevoerd dat de woorden zijn gebezigd in een onbeheerste uiting van woede. In de jurisprudentie zien we meerdere uitspraken waarbij met succes dit verweer is gevoerd.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden