Middelvinger opsteken is een belediging

De middelvinger staat voor het ‘fuck you” gebaar.

Korte tijd was het in de media dat sommige strafrechters het “fuck you” niet  als strafbare belediging van politiefunctionarissen hebben aangemerkt, met een beroep op gewijzigde maatschappelijke opvattingen (zie o.a. Rb Almelo, 10 april 2007, LJN: BA2776). Dit is echter niet de hedendaagse leer.

De A-G mr. Wortel schrreef in zijn conclusie bij HR 18 december 2007, LJN: BB8985:
“De aankondiging dat de ander seks zal/zou moeten ondergaan heeft onmiskenbaar een vernederende lading; de boodschap kan geen andere zijn dan uiterste minachting. Wie wil betogen dat naar hedendaagse opvattingen de aldus aangesprokene geen krenkende aantasting van de persoonlijke waardigheid kan ervaren (en de toevoeging naar idem maatstaven ook niet als krenkend bedoeld hoeft te zijn), maakt vermoedelijk een denkfout. Men kan niet in ernst menen dat – afgedwongen – seks met een wildvreemde in de hedendaagse samenlevig een geaccepteerd verschijnsel is. Degene die “fuck you” buiten de strafbare belediging wil plaatsen zal in wezen bedoelen dat men zulke toevoegingen maar over zijn kant moet laten gaan. Ruw taalgebruik als zó veel voorkomend verschijnsel dat we er, wat de strafrechtelijke handhaving betreft, niet meer aan beginnen. Dit lijkt mij een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling, ook in de context van wat politiemensen zoal moeten accepteren. Het buitensporige, ongeremd agressieve, egoïsme van de clipcultuur kan geen oriëntatiepunt zijn voor de ontwikkeling van essentiële gedragsnormen

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden