Bewijs belediging

De wijze waarop het bewijs van belediging wordt geleverd, is mede afhankelijk van de vraag om wat voor belediging het gaat. In geval van belediging van een ambtenaar in functie is het bewijs voor de officier van justitie makelijker te leveren dan bij belediging van een gewone burger.

Bewijs belediging ambtenaar in functie

Over het algemeen wordt het bewijs van belediging van een ambtenaar in functie geleverd op basis van een proces-verbaal van bevindingen van een politieagent. Dat is op zich voldoende bewijs, tenzij het aannemelijk is dat wat de politieagent heeft verklaard niet juist is. De rechter neemt dit echter niet snel aan. In de meeste gevallen zal het zo dus zijn dat wanneer een politieagent op ambtseed of ambtsbelofte verklaart dat hij door de verdachte is beledigd, de verdachte later door de rechter zal worden veroordeeld.

Bij belediging van een ambtenaar in functie kunt u een beperkt aantal bewijsverweren voeren:

  • U hebt de belediging niet geuit, maar een ander; de politie heeft zich waarschijnlijk vergist
  • U hebt wel iets geroepen, maar u had het niet tegen de politieagenten, maar tegen iemand anders
  • U hebt wel iets gezegd, maar niets beledigends; de politie heeft zich waarschijnlijk vergist
  • U had het niet gericht tegen de politieagenten die nu aangifte hebben gedaan

In deze gevallen is het mogelijk uw zaak sterker te maken door getuigen te horen bij de rechter-commissaris. Misschien waren er ook nog anderen aanwezig die kunnen bevestigen dat de agenten zich vermoedelijk hebben vergist.

Bewijs belediging gewone burger

Wanneer het gaat om belediging van een burger, wordt vrijwel nooit aangifte gedaan. Gebeurt dat toch, dan eist de wet dat er naast de aangifte minimaal nog een ander bewijsmiddel ligt. Naast de aangiffte, moet er dan ook een verklaring van een getuige zijn. Anders moet vrijspraak volgen.

Bij belastende getuigenverklaringen is het belangrijk om deze getuigen op te roepen zodat zij ondervraagd kunnen worden in de hoop dat ze ofwel terugkomen op de eerdere verklaring, ofwel dat ze door de mand vallen en dat blijkt dat hun verklaring gelogen was.  Ook kunt u zelf getuigen oproepen die uw verhaal ondersteunen en de aangifte kunnen weerleggen. Onze advocaten zijn bedreven in het ondervragen van getuigen.

Ook kan het bewijs eventueel worden geleverd door brieven, e-mails, berichten, etc. voor zover die aan de verdachte te linken zijn. Vast moet komen te staan dat de verdachte de teksten heeft geschreven. Bestaat daar twijfel over, dan dient de verdachte te worden vrijgesproken.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden