Belediging door te spugen

Ook spugen kan als een belediging worden aangemerkt.

Spugen in het gezicht

Spugen in iemands gezicht levert een belediging door middel van een feitelijkheid op. In meerdere uitspraken van de Hoge Raad is bij het spugen in het gezicht een veroordeling wegens belediging in stand gelaten. Er wordt niet eens verweer hierop gevoerd (HR 7 april 2009, NJ 2009/187 LJN; HR 11 januari 1994, LJN ZC8448, NJ 1994/278; HR 4 oktober 2011, LJN BR2224 (81 RO). Iemand in het gezicht spugen is intrinsiek beledigend.

Spugen op een autoruit

Bij spugen tegen een autoruit ligt dat anders. Spugen tegen een auto ruit zonder meer onbehoorlijk en onfris, maar is een aangever daardoor ook beledigd. Dit is mede afhankeijk van de omstandigheden van het geval, maar ook van wat de aangever zelf daarover verklaart. Verklaart de aangever niet dat hij zich daardoor aangetast voelde in zijn eer of goede naam, dan kan geen bewezenverklaring volgen (HR 5 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1107).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden